Pernštejn pod noční oblohou Komety nad Pernštejnem Částečné zatmění nad Zubštejnem Částečné zatmění měsíce s mléčnou... Částečné zatmění měsíce nad... Pustevny z altánu Cyrilka Zámecký park Lednice - Minaret Svítání na Poledníku Poledník Johann-Nepomuk-Neumann-Gedenkkapelle Ráno na Děvičkách Ranní rozjímání v okně Východ slunce na Děvičkách 2 Východ slunce na Děvičkách Východ slunce z Děviček Děvičky za svítání Západ slunce z Děviček 2 Západ slunce z Děviček Romantický západ z Děviček Večerní Děvičky 5 Západ slunce nad Novými Mlýny Večer na Děvičkách 4 Večerní Děvičky 4 Večerní Děvičky 3