Posezení nad Mohelenskou hadcovou stepí Vyhlídka Mohelenská hadcová step Mohelenská hadcová step Svítící kráva a JE Dukovany Boží muka sv. Antoníčka - Mohelno