Tři kříže - Kalvárie s Mléčnou dráhou Večer v poli Svazénky Svazénka vratičolistá - květ Večerní Svazénka vratičolistá Svazénka vratičolistá při západu slunce... Svazénka vratičolistá při západu slunce Svazénka vratičolistá s opylovačem Milovské Perničky při západu slunce Milovské Perničky při západu slunce 1 Kouzelné Milovské Perničky 1 Kouzelné Milovské Perničky Večerní Milovské Perničky Západ slunce z Milovských Perničků Podvečer na Milovských Perničkách Mlhavou cestou kolem balíků Balíky v ranní mlze Strom s mlhou a balíky - černobílý Strom s mlhou a balíky 1 Strom s mlhou a balíky Ranní cesta nad Veselím Ranní cesta do mlhavého údolí Strážce ranní mlhy - Veselí 2 Strážce ranní mlhy - Veselí 1 Strážce ranní mlhy - Veselí