Podzimní zámek Litomyšl Podzimní rybník Potůček Zbořené mosty 2 Zbořené mosty 1 Zbořené mosty Strom na okraji mlhy - černobílý Strom na okraji mlhy - barevný Solitéry v mlhavém ránu Žďárských... Tři - černobílé Tři - barevné Barevné mlhavé ráno na Luckém vrchu Cestou do ranní inverze Podzimní vlny Žďárských vrchů 1 Podzimní vlny Žďárských vrchů Podzimní Domaňák Opuštěná mola - Domanínský rybník Opuštěná mola černobílá - Domanínský... Kaple sv. Antonína Vojnův Městec 4 Kaple sv. Antonína Vojnův Městec 3 Ranní energie - černobílá Ranní energie Podzimní pláž lomu Dolní Rožínka. Lom Dolní Rožínka 1 Lom Dolní Rožínka