Strážce mlhavého rána 1 Strážce mlhavého rána Krajina mlhavých strnišť Krajina s balíky v ranním slunci Ranní cestou k poli s balíky 1 Ranní cestou k poli s balíky Podzimní ztráty pod Panským kopcem 1 Podzimní ztráty pod Panským kopcem Trosky lesa v ranním oparu Panský kopec v ranním oparu Ranní krajina s mlhou k Ubušínu Strážce jarní krajiny Jarní krajina k Veselí Jarní břízka Zima ještě nekončí Jarní vánice na Bystřicku Ztracený posed Zimní cestou kolem posedu Ke zmrzlým břízkám Ke zmrzlému posedu Zmrzlý posed u lesa Zmrzlý posed 1 Zmrzlý posed Strážce černobílé krajiny