Jarní linie Vysočiny 2 Vysílač mezi hřebeny stromů Jarní linie Vysočiny Zřícenina hradu Lísek dramatická Zřícenina hradu Lísek v Čb Zapomenutý buldozer Strážce Jimramovska Strom v poli Panorama Vítochovského kostelíku v ranní... Zimní strom u cesty Zimní cestou kolem posedu Zima u Mitášova mostku Chaloupka v Samotíně 4 Chaloupka v Samotíně 3 Chaloupka v Samotíně 2 Zimní lavička nad Blatinami Monument Radka Jaroše v zimě Chaloupka v Samotíně Vyhlídka na Blatiny Chobotská lípa 2 Chobotská lípa Posed v zimě Strážce Buchťáku Strom v zimě 2