Štíty Belianek Dolina Predné Medodoly Nad dolinou Zeleného plesa Skálami na Kolovým plesem Nad dolinou Zadné Medodoly Kolový štít v mracích Mraky nad Červenou dolinkou Panorama masivu Kolového štítu Panorama z Jahnacího štítu Z Jahnacího štítu Kolové pleso s oblačným závojem Skalní štíty v ranní mlze Ráno u chaty pri Zelenom plese Panorama doliny Zeleného plesa Dolina Zeleného plesa při východu slunce Na břehu Zeleného plesa Chata pri Zelenom plese Dolina Zeleného plesa Cestou ze Svišťovky Štíty Belianských Tater Štíty nad Zeleným Plesem Belianské Tatry Lomnický štít Malá Studená dolina