Jarní linie Vysočiny 2 Jarní linie Vysočiny Jarní večer na Přibylovu 4 Jarní večer na Přibylovu 3 Jarní večer na Přibylovu 2 Jarní večer na Přibylovu Západ slunce u Munzarovy borovice Strážce Buchťáku 2 Večer na Bahenské Jaro v údolí Loučného potoka Jarní strom v poli Strom v poli Zimní strom u cesty Zima u Mitášova mostku Chobotská lípa 2 Chobotská lípa Strážce Buchťáku Strom v zimě 2 Strom v zimě Zpívající Lukasova lípa v Telecím Lukasova lípa v zimě Lukasova lípa - Telecí Zimní zpívající Lukasova lípa Lukasova lípa v Telecím